TERVISHOIUNÕUNIK

Sort: Suvisort
Tarbimiskups: august-september
Vili: keskmise suurusega sulavmagusad hilissuvised lauapirnid.
Puu: Tugeva kasvuga, laipüramidaalse võraga. Viljakande algus 5...6. aastal. Saagikas ja korrapärase viljakandvusega. Mullastiku suhtes leplik. Talvekindlus jätab soovida, kärntõvehell.
Kodulehe valmistas Royal Web Service